Lula passa por exame na garganta e resultado está “dentro da normalidade”